Powered by Smartsupp Pokyny k údržbě a používání interiérových dveří
DřevěnéPrahy.cz

Důležité upozornění

Pokyny k údržbě a používání interiérových dveří

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Kašírovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Pokud samozřejmě máte s montáží naší společnosti HOME OUTLET s.r.o., v záruční době 24 měsíců(nikoli 6 měísců), přijedeme i pro mazání kliky či pantů k Vám na servis dveří a zárubní, více v sekci montáž dveří a zárubní.

Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na https://www.masonite.cz/upload/files/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-masonite.pdf

 ÚDRŽBA PROSKLENÍ DVEŘÍ

pokud máte na prosklení otisky prstů či mastnotu, jednoduše odstraníte dle doporučení výrobce čističem na okna, nebo jako alternativu nejdříve přípravkem JAR - na nádobí, poté mokrým hadříkem vyčistit pěnu a osušit suchým hadříkem. Zde si můžete vybrat typ prosklení, který se Vám líbí: /jake-sklo-vybrat-do-dveri

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu společnosti HOME OUTLET s.r.o., který je k dispozici u prodejce nebo na stránkách : /reklamacni-rad

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu! Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány. Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří, jež jsou přikládány ke každému výrobku a jsou také zveřejněny na webových stránkách https://home-outlet.cz/ke-stazeni. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN 6487 a NS 01–2004. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

 Tým HOME-OUTLET.CZ